Menu Sluiten
Sluiten
Desktop Header – Industrie & Productie ondanks leveringsproblemen in trek

Overnamemarkt industrie en productie ondanks leveringsproblemen in trek bij Private Equity

29 juli 2022

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

In de huidige nasleep van de coronapandemie zijn door wereldwijde problemen en ontregelingen in de leveringsketens, met name vanuit China, voor veel producten lange levertijden ontstaan. Al vrij snel na de start van de pandemie begin 2020 werden grote havens en vliegvelden in Azië en Amerika voor lange tijd gesloten. Daarbij werd ook de productie in fabrieken vanwege de gedwongen lockdowns stil gelegd. Echter blijkt uit recente cijfers dat dat  de overnamemarkt binnen de sector nog steeds volop in beweging is. Sven Aaldering MSc, Consultant M&A bij Match Plan Fusies en Overnames, schets de situatie;

Wereldwijde ontregelingen hebben ervoor gezorgd dat er in korte tijd een tekort aan materialen en grondstoffen is ontstaan. Op diverse locaties kwam zowel de aanvoer als de productie van nieuwe producten nagenoeg stil te liggen, terwijl de (online)aankopen door gingen. Als gevolg hiervan zijn de inkoopprijzen van materialen en grondstoffen sinds 2021 enorm gestegen. Producenten bleken het afgelopen jaar goed in staat om deze hogere inkoopkosten door te berekenen in de afzetprijzen, met hoge inflatie als gevolg. Hierdoor hebben de hogere inkoopkosten beperkt effect op de winstmarges van de ondernemingen gehad. Hoewel de leveringsketens langzamerhand weer in balans komen, is de verwachting dat de aanhoudende inflatie, mede gestuwd door het conflict in Oekraïne en de krapte op de arbeidsmarkt in 2022 toch voor verdere druk op de winstmarges zullen zorgen.

Grafiek – Overnames in de industrie in Nederland

Marktupdate Industrie & Productie

Een strategisch kruispunt

Het gevolg is dat bedrijven voor een dilemma komen te staan, overleven of overnemen. Enerzijds vraagt de dagelijkse operatie van de onderneming op dit moment zoveel aandacht, dat ondernemers niet gelijk aan een overname denken. Anderzijds bieden overnames mogelijk een goede oplossing voor de problemen in de toeleveringsketens en tekorten op de arbeidsmarkt. Ondanks deze problemen en het dilemma waar ondernemers voor komen te staan, is het aantal fusies en overnames binnen de industrie en productie volgens KPMG wereldwijd met 40% toegenomen. De grafiek op links toont dat ook het aantal overnames in Nederland stijgt. Het totaal aantal deals over afgelopen jaar steeg met ca. 8% ten opzichte van 2020. Over het algemeen laat het totaal aantal deals in de sector industrie en productie een licht stijgende trend zien (2018: 445, 2019: 510;, 2020: 510;, 2021: 550; ).

Marktupdate Industrie & Productie

Overnames als kans

Diverse factoren in de markt zorgen momenteel voor de toename in het aantal fusies en overnames. Zoals gesteld ervaren steeds meer bedrijven problemen met de inrichting van de toeleveringsketen. De coronacrisis heeft de afhankelijkheid en verstoorbaarheid van wereldwijde toeleveringsketens weergegeven. Wereldwijde toeleveringsketens gebaseerd op de laagste kosten en minimale voorraad zijn erg kwetsbaar gebleken voor schokken elders in de wereld. Een manier om deze afhankelijkheid tegen te gaan is door als leverancier een groter deel van de keten in handen te nemen.

Naast een oplossing voor de leveringsproblemen en personele problemen, bieden overnames ook oplossingen voor bredere vraagstukken. Waar steeds meer handelingen geautomatiseerd worden, kunnen overnames ervoor zorgen dat de betreffende automatiseringssystemen en het juiste personeel toegevoegd kunnen worden. Verdere automatisering en personele toevoegingen dragen op deze manier bij aan de groei en verdere ontwikkeling van bedrijven.

Overnames als oplossing
Private Equity gaat onverstoord door

Marktupdate Industrie & Productie

Private Equity steeds grotere aanjager van aantal overnames binnen de industrie en productie

Hoewel het aantal strategische fusies en overnames als gevolg van de economische problemen in het vierde kwartaal van 2021 afnam, gingen private equity partijen onverstoord door met het aankopen van bedrijven. In totaal was private equity in 2021 goed voor circa 40% van de deals (KPMG, M&A trends in the industrial manufactering sector). Hieruit blijkt dat de bedrijven in de sector (verantwoordelijk voor de strategische overnames) zich op dit moment focussen op de dagelijkse problematiek. De private equity partijen beginnen zich echter, gestimuleerd door de nog steeds relatief gezien lage rente, steeds meer met de overnames binnen de sector te bemoeien. Uit onderzoek van PWC blijkt dat private equity ook in H1 van 2022 weer goed was voor circa 50% van de fusies en overnames.

Marktupdate Industrie & Productie

Stijgende transactievolumes

De marktvooruitzichten voor de industrie en productie voor 2022 zijn, in lijn met afgelopen jaren, positief. Ondanks de beperkende factoren in de vorm van toeleveringsketens en aanhoudende problemen als grondstof tekorten, arbeid tekorten en inflatie, laat de vraag vanuit zowel binnen- als buitenland een robuuste ontwikkeling zien (ING sectorupdate Industrie en Productie 2022). Deze onderliggende vraag wordt gesteund door de langzaam afnemende economische impact van het coronavirus en de herstelpakketten waarmee overheden wereldwijd de groei ondersteunen.

Gezien deze verbeterende marktomstandigheden en groei van de industrie, is de verwachting dat 2022 weer een hoog transactievolume zal hebben (Brookz 2022). De speerpunten binnen de sector zijn de verdere automatisering, het ordenen van de toeleveringsketens en de arbeidskrachten. De verwachting is dat de transactievolume voornamelijk door de private equity bepaalt zal worden, aangezien strategische kopers het druk hebben met haar eigen problemen. Mocht u na aanleiding van deze marktupdate nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met specialisten van Match Plan Fusies en Overnames die graag de mogelijkheden met u bespreken.

Stijgende transactieformule-1
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV