Menu Sluiten
Sluiten
Personeelstekort remt groei in IT-sector, oplossing ligt steeds vaker in overnames – desktop

Personeelstekort remt groei in IT-sector, oplossing ligt steeds vaker in overnames

14 juli 2022

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Al meerdere jaren speelt het tekort aan personeel een belangrijke rol in de IT-sector. In de jaarlijks fors groeiende sector geldt het personeelstekort zelfs als één van de grootste bedreigingen voor verdere groei. Op dit moment ziet ruim 44% van de IT-bedrijven het tekort aan personeel als een rem op de verdere groei. Hierdoor verwacht ING in 2023 een groei van slechts 4,5% in de IT-sector, terwijl deze in 2022 nog 7% was. Tegelijkertijd is het aantal overnames in de sector in 2021 opnieuw gestegen naar een recordaantal van 585 overnames (+14% t.o.v. 2020). Wat is het verband tussen het personeelstekort en het aantal overnames? Onze overnamespecialist IT & Online, Lucas Troelstra, legt uit.

Achtergrond van het personeelstekort

Nieuws

Achtergrond van het personeelstekort

“Het personeelstekort is op dit moment een nationaal probleem, maar in de IT-sector is het tekort extra groot. Het probleem begint bij het tekort aan studenten dat een IT-opleiding volgt en afrondt. Dit in combinatie met het feit dat steeds meer sectoren IT-functies aanbieden (tegenwoordig is zelfs een meerderheid van de IT-banen buiten de traditionele IT-sector te vinden), en de trend dat bedrijven sinds de coronacrisis (noodgedwongen) vol zijn gaan inzetten op digitalisering, zorgt voor grote personeelstekorten.”, stelt Troelstra. “Daarnaast hebben veel bedrijven grote niet-primaire IT-projecten gepauzeerd in de coronacrisis, en worden die projecten op dit moment weer opgepakt.”

Nieuws

Vacatures

Volgens het CBS stonden er in Q1 2022 in de IT-sector 28.800 vacatures open. In hetzelfde kwartaal in 2021 waren dat er slechts 18.800. Ondanks de uitdagende arbeidsmarkt voor werkgevers, verwacht ruim een derde van de IT-bedrijven dat het in staat zal zijn het team te kunnen uitbreiden op korte termijn. “Daarvoor worden meerdere manieren aangegrepen, zoals het aangaan van actieve samenwerkingen met scholen en universiteiten en het intern opleiden van starters en zij-instromers. Daarnaast wordt er alles aan gedaan om het bestaande personeel te behouden. Het uitgeven van aandelen aan het personeel via aandelencertificaten is daarin een steeds populairdere optie om personeel te binden.”

Vacatures
Overnames

Nieuws

Overnames

Een andere oplossing voor het personeelstekort die bij IT-ondernemers steeds populairder wordt, is het doen van overnames om daarmee het personeelsbestand te vergroten. “Als personeel aantrekken via de gebruikelijke wegen niet mogelijk is, zullen partijen out-of-the-box moeten gaan denken. We zien bij Match Plan een stijging in het aantal overnames met als primair doel het uitbreiden van het personeelsbestand. Door een overname kunnen diverse synergievoordelen worden behaald, met als voornaamste doel dat de efficiency wordt verhoogd en overheadkosten worden verlaagd”.

Maar deze oplossing voor het personeelstekort kent ook risico’s. “Wanneer de cultuur van beide partijen niet bij elkaar past, dan leidt het uiteindelijk tot uitstroom van personeel. Aangezien het personeel vaak het belangrijkste onderdeel is van IT-ondernemingen, is dit een wezenlijk risico”, vertelt Troelstra. “In de huidige competitieve markt, bestaat er zonder een duidelijk plan van aanpak en persoonlijke aandacht het risico dat medewerkers overstappen naar de concurrent, en dat de koper overblijft met een lege huls. Om de integratie optimaal te waarborgen wordt vaak ook een blijvende betrokkenheid na overname van de verkopende ondernemer gevraagd.”

Een goed onderzoek naar de bedrijfscultuur van de overnamekandidaat kan dit risico verminderen. “Het is belangrijk om bij het overnameproces niet alleen te kijken naar de harde cijfers van de potentiële overnamekandidaat. Zelfs als de overnamekandidaat een unieke dienstverlening heeft met een mooi klantenbestand en kwalitatief goed personeel, dan is een overname alsnog af te raden wanneer de bedrijfscultuur van elkaar teveel afwijkt.”

Overnames IT
Verkoopoverweging

Nieuws

Verkoopoverweging

Het personeelstekort kan bij ondernemers ook een tegenovergestelde overweging teweeg brengen. “Sommige ondernemers zien de grote personeelstekorten juist als een reden om een verkoop te overwegen. Niet iedere ondernemer heeft het kapitaal en/of de ambitie om via overnames hun personeelstekorten op te lossen. Daarnaast kunnen met name de kleinere IT-ondernemers de huidige vraag naar hun dienstverlening vaak niet meer aan en moeten hierdoor noodgedwongen “nee” verkopen. Omdat de volledige potentie in deze “zelfstandige” modus niet kan worden benut, is het voor de onderneming soms interessanter om zich aan te sluiten bij een grotere partij of te fuseren. Hierdoor worden diverse synergiën en schaalvoordelen gecreëerd, waardoor de volledige potentie weer benut kan worden.”

Nieuws

Positieve vooruitzichten

Of je nu wilt aankopen, verkopen of zelfstandig door wilt gaan, de vooruitzichten voor de IT-sector zijn ondanks de huidige personeelstekorten erg positief. Match Plan ziet een aanblijvende grote interesse in zowel koop als verkoop van ondernemingen binnen de IT-sector. “Vanuit Match Plan begeleiden wij momenteel diverse IT-ondernemers bij zowel overname- als verkooptrajecten. Wij verwachten dat deze consolidatieslag, waarbij grotere bedrijven hun kleinere concullega’s overnemen, mede gestuwd door het personeelstekort, in de komende jaren verder zal doorzetten.”

Positieve vooruitzichten
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV