Menu Sluiten
Sluiten
Technologie en overnames steeds belangrijker voor het aantrekken én behouden van professionals binnen de zakelijke dienstverlening 2

Technologie en overnames steeds belangrijker voor het aantrekken én behouden van professionals binnen de zakelijke dienstverlening

4 november 2022

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Het aantrekken en vooral het behouden van bekwaam personeel is voor ieder bedrijf een belangrijk speerpunt (ook wel talentmanagement genoemd). Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt staat talentmanagement dan ook hoog op de strategische agenda bij zakelijke dienstverleners. De sector zakelijke dienstverlening is verantwoordelijk voor ca. 19% van de werkgelegenheid in Nederland en is daarmee een competitief speelveld voor werkgevers. De invulling van personeel wordt dan ook door 44% van de ondernemers in zakelijke dienstverlening als een probleem ervaren, verteld Phil van Mulken, Consultant bij Match Plan. Het arbeidstekort is een grote belemmering om verder te groeien, maar steeds vaker ook om bestaande klanten te bedienen. Het is daarom cruciaal om aantrekkelijk te zijn én te blijven voor professionals.

Talentmangement

Marktupdate zakelijke dienstverlening

Talentmanagement

Binnen de sector zakelijke dienstverlening zijn mensen de belangrijkste assets. Werkgevers trekken dan ook alles uit de kast om hun werknemers aan boord te houden. Dit betekent, naast het bieden van een goed salaris en een volledig pakket aan secundaire voorwaarden, ook het bieden van extra regelingen zoals een gezonde work-lifebalance, flexibel kunnen (thuis)werken, een gezonde werkomgeving, ouderschapsverlof en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Het imago van de onderneming wordt steeds belangrijker om zich te profileren als een goede, maar daarnaast ook leuke werkgever met bijvoorbeeld voldoende doorgroeimogelijkheden. Tegelijkertijd leggen werknemers de lat ook steeds hoger voor werkgevers, met verschillende eisen en vergelijkingen.

Voor bedrijven ligt de uitdaging dan ook in het verder professionaliseren van de HR gerelateerde zaken van het bedrijf. Des te kundiger een organisatie is op het gebied van talentmanagent, des te hoger veel van de belangrijke Key Performance Indicators uitvallen; zoals laag verloop, hoger percentage factureerbare uren, sneller aantrekken van nieuw talent en lagere inwerktijd van nieuwe medewerkers.

Marktupdate zakelijke dienstverlening

Technologie als belangrijk sleutelstuk

Firma’s die een hogere volwassenheid op het gebied van talentmanagement nastreven zullen de nodige investeringen moeten doen, bijvoorbeeld in capaciteitsplanning, loopbaanplanning en het meten & verbeteren van personeelstevredenheid. Vooral technologie vormt daarbij een belangrijke sleutelstuk. Door middel van technologie kunnen HR-processen gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden. Ook kan technologie de werkplek transformeren door uitwisseling van kennis, leermogelijkheden, transparantie en samenwerkingsmogelijkheden. Over het algemeen lopen de best presterende zakelijke dienstverleners voor in de toepassing van technologie (bijvoorbeeld cloud-based HR management platformen).

Technologie als belangrijk sleutelstuk 2
Weerslag op fusies en overnames binnen de sector

Marktupdate zakelijke dienstverlening

Weerslag op fusies en overnames binnen de sector

Bovenstaande heeft ook zijn weerslag op het aantal fusies en overnames binnen de sector. In totaal zijn er bijna 500.000 bedrijven actief in de zakelijke dienstverlening, waarmee het goed is voor ca. 23,8% van het totaal aantal actieve bedrijven in Nederland. Kenmerkend voor de sector is het zeer grote aantal zzp’ers en kleine bedrijven. Ongeveer 95% van de ondernemingen behoort tot het kleinbedrijf, ca. 4,8% wordt tot het middenbedrijf gerekend. Binnen dit competitieve speelveld is talentmanagement dan ook cruciaal.

Het is al langere tijd zeer interessant voor grotere partijen om binnen deze versnipperde markt relatief kleine organisaties over te nemen om het personeelsbestand uit te breiden. Het overnemen van kleinere organisaties biedt daarnaast, middels schaalgrootte, echter ook de ruimte om meer te investeren in de HR afdeling en talentmanagement. Hierdoor kan talent aangetrokken én behouden worden. Benieuwd welke invloed deze ontwikkeling heeft op uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV