Menu Sluiten
Sluiten
zorgbannergroot

Toename overnameactiviteit in de zorg- en welzijnsector

18 maart 2022

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Marktupdate Zorg & Welzijn

Toename overnameactiviteit in de zorg- en welzijnsector

Het aantal fusies en overnames in de zorg- en welzijnsector is zo goed als verdubbeld sinds 2018. In 2021 vonden er 350 fusies en overnames plaats tegenover 205 in 2018. Naast dat het aantal fusies en overnames in de laatste jaren sterk is toegenomen is ook de gemiddelde EBITDA-multiple opgelopen. Dit houdt in dat bedrijven actief binnen de sector zorg en welzijn gemiddeld voor een hoger bedrag worden verkocht dan een aantal jaar geleden. De EBITDA-multiple, ook wel factor maal de operationele winst vóór rentekosten, belastingen en afschrijvingen, is opgelopen van 6,05x in 2018 naar 6,30x in 2021.

Waar komt de toename in het aantal fusies en overnames vandaan en wat drijft de oplopende gemiddelde EBITDA-multiple? En wat is de verwachting omtrent de overnameactiviteit naar de toekomst? Wij vroegen het Yvo Bruin, fusie- en overnamespecialist zorg- en welzijn bij Match Plan.

zorg en welzijn grafiek
overnames zorg en welzijn

Marktupdate Zorg & Welzijn

Huidige ontwikkelingen zorg- en welzijnsector

De toenemende overnameactiviteit heeft met meerdere factoren te maken, vertelt Bruin; ‘Ten eerste is de zorg- en welzijnsector zeer gefragmenteerd waarbij er een groot aantal innovatieve partijen actief zijn. Hierdoor zijn er veel potentiële overnamekandidaten voor geïnteresseerde partijen die willen groeien middels overnames. Als gevolg hiervan zien wij bij Match Plan dan ook dat steeds meer partijen kiezen voor een buy & build strategie. Ten tweede zien wij een toename in het aantal (inter)nationale investeerders binnen de sector, wat weer zorgt voor een stijging in de gemiddelde EBITDA-multiple.’

Volgens Bruin maakt het huidige zorglandschap het noodzakelijk dat zorgaanbieders gaan nadenken over een fusie of overname. ‘De zorg- en welzijnsector is volop in beweging. Door samen te gaan met concullega’s zorgen zorgondernemers ervoor dat ze wendbaarder worden in de snel veranderende markt. Zowel de zorgvraag als de druk op de betaalbaarheid van de zorg zal de komende jaren verder toenemen. De druk op ondernemers binnen de sector wordt verder versterkt door een fors tekort aan zorgpersoneel. Zorgaanbieders staan voor de uitdaging om toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden aan de zorgconsument. Fusies, overnames of andere soorten van samenwerking kunnen hier een belangrijk onderdeel van zijn om dit te bewerkstelligen.

Marktupdate Zorg & Welzijn

Toekomstverwachting

‘In de zorg- en welzijnsector staan zorgaanbieders op dit moment voor belangrijke strategische keuzes’ vertelt fusie- en overnameadviseur Bruin ‘Bij Match Plan specialiseren wij ons in fusies en overnames binnen de sector zorg- en welzijn, en wij zien op dit moment dat veel ondernemers zich aan het oriënteren zijn op een partnership of een (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming. De coronapandemie heeft dit proces voor veel zorgondernemers verder versneld.’

Fusie- en overnamespecialist Bruin verwacht dat de overnameactiviteit verder zal toenemen in combinatie met een oplopende gemiddelde EBITDA-multiple. ‘De marktomstandigheden zijn voor zowel koop als verkoop zeer gunstig. Voor zorgondernemers is dit het moment om óf te groeien middels fusies en overnames, óf om een zorgonderneming te verkopen. Alle signalen staan op groen en wij verwachten dan ook dat het aantal fusies en overnames binnen de sector zorg en welzijn  een nieuw recordaantal zal bereiken in 2022.’

fusie en overnameadviseur Yvo Bruin
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV