Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header - industrie en productie

Verwachtingen binnen industrie en productie voorzichtig positief

31 augustus 2023

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten
Nieuws

Martkupdate Industrie & productie

De sector industrie & productie staat voor uitdagende tijden. De afgelopen periode is er sprake van een aanhoudende krimp wegens ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Dit heeft een negatieve impact op de overnamemarkt binnen de industrie & productie, waardoor het aantal fusies en overnames in de eerste helft van 2023 lager was dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Ondanks de negatieve ontwikkelingen, zijn de vooruitzichten voorzichtig positief. In deze marktupdate wordt teruggekeken naar recente ontwikkelingen en wordt gekeken naar de verwachtingen voor komende periode met betrekking tot overnames binnen de industrie & productie.

Seizoen gecorrigeerde dagproductie
Nieuws

Aanhoudende krimp van de dagproductie van de Nederlandse industrie

De dagelijkse productie van de Nederlandse industrie is de afgelopen vier kwartalen sterk gedaald. Als gevolg van de daling is de dagelijkse productie van de Nederlandse industrie ongeveer teruggekeerd naar het niveau van begin 2020. Het afgelopen kwartaal is de dagelijkse productie voornamelijk afgenomen binnen de drankindustrie (-11,2%), de machine-industrie (-11,0%) en de basismetaalindustrie (-10,2%).

De neerwaartse trend van de dagelijkse productie in de afgelopen vier kwartalen is het gevolg van ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Zo zijn elektriciteits- en aardgasprijzen gestegen sinds het tweede kwartaal van 2022 als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is de dagelijkse productie afgenomen wegens de rentestijgingen, waardoor de vraag naar kapitaalgoederen is afgenomen (ING, 2023). Verder is de dagelijkse productie afgenomen wegens de afbouw van extra voorraden die zijn opgebouwd tijdens de coronapandemie wegens de disrupties in de supply chains (ABN AMRO, 2023).

Nieuws

Daling van het transactievolume in de eerste helft van 2023

Naast de daling van de dagelijkse productie, is ook het aantal fusies en overnames binnen de sector industrie & productie afgenomen. In de eerste helft van 2023 hebben in totaal 170 fusies en overnames plaatsgevonden. Echter, in de periode 2018 – 2022 was het gemiddelde aantal fusies en overname binnen de sector ongeveer 259 per halfjaar.

De afname in het aantal fusies en overnames kan deels worden verklaard door de neerwaartse trend van de productie. Daarnaast kan de daling in het aantal fusies en overnames worden verklaard door de rentestijgingen. Als gevolg van de rentestijgingen is het bijvoorbeeld duurder voor ondernemingen om financieringen ten behoeve van fusies en overnames aan te trekken.

Aantal fusies en overnames
Industrie en productie
Nieuws

Positieve verwachtingen van het transactievolume

Ondanks de bovenstaande negatieve ontwikkelingen binnen de sector industrie & productie, is de verwachting dat het transactievolume binnen de sector in de komende periode zal toenemen. Dit is gebaseerd op een aantal factoren. Ten eerste, is er een neerwaartse trend zichtbaar in zowel de elektriciteits- als de gasprijzen. Ook lijkt de rente te stabiliseren (ABN AMRO, 2023). Daarnaast spelen er een aantal trends binnen de industrie & productie een belangrijke rol in de toename van het transactievolume binnen de sector. Onderstaand worden deze trends nader toegelicht.

Nieuws

Technologie

De eerste trend binnen de industrie & productie draait om de noodzaak van technologische ontwikkeling. Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van supply chains, technologie en klantverwachtingen, worden bedrijven in de industrie & productie gedwongen nieuwe technologieën te omarmen om concurrerend te blijven (PWC, 2023). Volgens Deloitte (2022) hebben veel ondernemingen binnen deze sector plannen om te investeren in automatisering, kunstmatige intelligentie en data analytics. Het ontwikkelen van dergelijke technologieën vereist echter aanzienlijke financiële middelen en tijd. Om deze reden zullen bedrijven zich tevens richten op het acquireren van technologie door middel van fusies en overnames, waarbij de targets ondernemingen betreffen die de benodigde technologieën al hebben ontwikkeld. Dit stelt bedrijven in staat om op een snellere en efficiëntere manier hun bedrijfsprocessen te transformeren.

Technologie
Verduurzaming
Nieuws

Verduurzaming

Een tweede trend is verduurzaming. Zowel consumenten als bedrijven en de overheid leggen steeds meer de focus op duurzaamheid. Aangezien de sector industrie & productie verantwoordelijk is voor de meeste CO2-uitstoot binnen alle sectoren, ligt er aanzienlijke druk op de sector om te verduurzamen. Een van de manier om sneller te verduurzamen is middels fusies en overnames. Hierbij is het voornamelijk interessant voor ondernemingen binnen de sector om bedrijfsprocessen te verduurzamen middels fusies en overnames. Voorbeelden van fusies en overnames waarbij de focus ligt op verduurzaming zijn te vinden in sectoren zoals de auto-industrie en metaalproductie-industrie (BCG, 2022). Autofabrikanten nemen bijvoorbeeld startups over om geavanceerde technologieën te verkrijgen voor de productie van elektrische auto’s en batterijen. Ook vinden er overnames plaats in de metaalproductiesector, waarbij staalfabrikanten recyclingbedrijven overnemen om toegang te krijgen tot metaalafval voor duurzamere staalproductie en vermindering van de CO2-uitstoot.

Nieuws

Reshoring

Een laatste opvallende trend is reshoring. Historisch gezien hebben ondernemingen binnen de industrie & productie hun productielocaties vaak verplaatst naar lagelonenlanden om kosten te besparen (PWC, 2023). Echter, als gevolg van disrupties in de supply chains wegens de coronapandemie, heroverwegen ondernemingen deze beslissingen. Om in de toekomst beter weerbaar te zijn tegen disrupties richten bedrijven zich steeds meer op nearshoring en reshoring. Zo heeft de chipfabrikant Intel aangekondigd een productielocatie in Europa te bouwen om de stabiliteit van haar supply chain te verbeteren. Naast het bouwen van productielocaties, wat veel tijd kost, kunnen onderneming binnen de industrie & productie tevens lokale ondernemingen overnemen om de weerbaarheid van de supply chains te verbeteren.

Reshoring
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV