Menu Sluiten
Sluiten
Desktop header – Marktupdate groothandel

2022 bleek een recordjaar voor overnames in de groothandel-sector

14 maart 2023

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Het aantal overnames in de groothandel is de afgelopen jaren hard gestegen. Op basis van data afkomstig uit het CBS bedroeg het aantal deals in 2008 nog circa 300, welke is gestegen naar circa 935 in 2022. Raymon Kouwenhoven, Consultant M&A bij Match Plan Fusies en Overnames, licht toe waar deze groei vandaan komt.

“Opvallend is de toename van het aantal internationale deals. Waar het aandeel van de cross-border transacties in Europa gedurende 2013 nog rond de 40% lag, is het aantal internationale deals in 2021 gestegen naar ca. 50%.” vertelt Raymon. “Deze ontwikkeling kan gerelateerd worden aan het toenemende belang van internationalisering. Om buiten de landsgrenzen te kunnen participeren wordt het overnemen van buitenlandse ondernemingen gezien als een serieuze optie.”

Sectorspecifieke trends van fusies en overnames in de groothandel

Marktupdate Groothandel

Sectorspecifieke trends van fusies en overnames in de groothandel

Zoals weergegeven in de tabel op links toont het aantal overnames in de groothandel een stijgende trend. Redenen voor deze toename zijn tweeledig. Enerzijds zijn er de sectorspecifieke trends zoals:

  • Omnichannel: In de hedendaagse wereld wil de klant van de groothandel onafgebroken kunnen in- en verkopen, maar ook een keuze kunnen maken tussen maken afhalen en laten bezorgen. Daarnaast dient er op diverse manieren besteld te kunnen worden. Denk aan online, telefonisch, via social media of de chat. Voor de groothandel zijn strategische overnames een manier om aan deze wensen te kunnen voldoen. Dit wordt ook wel een “make or buy decision” genoemd.
  • Verticale integratie: Verticale integratie is de structuur waarbij bedrijven zoveel mogelijk activiteiten van de bedrijfskolom bij zichzelf onderbrengen. Hierdoor is het bedrijf niet afhankelijk van andere bedrijven in bijvoorbeeld de toelevering van halffabricaten/grondstoffen. Met name door toedoen van het corona-virus hebben veel ondernemers zich gerealiseerd dat deze afhankelijkheid een bedreiging kan vormen.
  • Tekort personeel: Personeel is in deze huidige tijd een bedrijf zijn kostbaarste bezit. Aangezien dit personeel steeds schaarser wordt, worden overnames in toenemende mate gedreven door het overnemen van goed personeel. Daarnaast is er de wens om goed personeel voor de lange termijn te committeren en wordt dit onder andere gedaan door hen de mogelijkheid te geven om te participeren middels een STAK.

Marktupdate Groothandel

Sectorspecifieke trends van fusies en overnames in de groothandel

Anderzijds zijn er ook macro-economische ontwikkelingen die invloed hebben op het aantal overnames. Een goed voorbeeld hiervan is de rente, die de laatste jaren stevig is gedaald. Deze lage rentestand maakt het voor partijen relatief goedkoop om geld te lenen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er enorm veel beschikbaar kapitaal in de markt aanwezig is, hetgeen dat de interesse voor fusies en overnames verhoogd.

Sectorspecifieke trends van fusies en overnames in de groothandel 2
Potentie voor schaalbaarheid zorgt voor een hoge multiple

Marktupdate Groothandel

Potentie voor schaalbaarheid zorgt voor een hoge multiple

Ondanks de toename van het aantal deals, is de gemiddeld betaalde multiple voor de groothandel al enige tijd stabiel. Gedurende het tweede halfjaar van 2022, bedroeg de gemiddelde multiple voor de groothandel ca. 5,4x EBITDA. Deze multiple ligt ruim boven het gemiddelde van het MKB in Nederland (4,7x EBITDA).

De oorzaak hiervan ligt grotendeels in de potentie voor schaalbaarheid. Door de omzet te verhogen, waarbij de vaste kosten min of meer stabiel blijven, kunnen de marges worden geoptimaliseerd. Deze potentie zorgt voor een prijs-stijgend effect.

Wel ziet Raymon dat de prijs die betaald wordt sterk afhangt van een aantal factoren. “In algemene zin zijn bijvoorbeeld de klantconcentratie en de afhankelijkheid van leveranciers belangrijke zaken. Daarnaast is het onderscheidend vermogen van de groothandel relevant. Zo merken wij dat groothandels met toegevoegde waarde beter in de markt liggen.”

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het aanbieden van een eigen “branded” product;
  • Inspelen op duurzaamheid in de gehele keten; en
  • Actief sturen op big data.

Marktupdate Groothandel

Potentie voor schaalbaarheid zorgt voor een hoge multiple

Vanuit big data worden patronen, verbanden en voorkeuren van afnemers ontdekt. Groothandels kunnen hun klanten helpen door dit soort informatie om te zetten in smart data. Zo kunnen bijvoorbeeld vraagvoorspellingen worden gedaan om retailers beter van dienst te zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze marktupdate nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met specialisten van Match Plan Fusies en Overnames die graag de mogelijkheden met u bespreken.

Potentie voor schaalbaarheid zorgt voor een hoge multiple 2
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV