Menu Sluiten
Sluiten

Financiering van investeringen

25 juli 2020

Lees verder
Terug naar nieuwsberichten

Bedrijven en markten ontwikkelen zich voortdurend. U zult moeten innoveren en investeren om competitief te blijven in een veranderende markt en/of om de onderneming naar een volgende ondernemingsfase te brengen. Om deze innovatie en investeringen te realiseren is doorgaans aanvullende financiering benodigd.

Het investeren in uw bedrijf gaat gepaard met diverse uitdagingen. Eén van die uitdagingen betreft de financiering van deze investeringen. Het vinden van een passende financiering is complex en aandachtspunten hierbij zijn de soort financiering, looptijd van de financiering, aflossings- en renteverplichtingen en of gebruik wordt gemaakt van eigen-, vreemd-, of risicodragend vermogen.

waardebepaling bedrijf

Bedrijfsfinanciering

Financiering van materieel vaste activa

Investeringen in materiële vaste activa hebben veelal betrekking op uitbreidings- of vervangingsinvesteringen. Hieronder vallen onder meer investeringen in een nieuw bedrijfspand, de aanschaf van machines of bedrijfsvervoermiddelen. Kenmerkend voor deze investeringen is dat deze activa een relatief lange levensduur hebben en dat de terugverdientijd één of meerdere jaren bedraagt. Vanuit die hoedanigheid is het van belang om de looptijd van de financiering af te stemmen op de aard van de investering.

Daarnaast drukken deze investeringen doorgaans relatief zwaar op de liquiditeitspositie van de onderneming én is het geïnvesteerde kapitaal niet gemakkelijk liquide te maken. Vandaar is het belangrijk om vooraf te bepalen wat de totale kredietbehoefte van uw onderneming is, zodat u te allen tijde voldoende financiële ruimte overhoudt.

Bedrijfsfinanciering

Flexibele financieringsoplossingen: Sale and leaseback / Vendor lease

Een mogelijke oplossing om een bedrijfsmiddel te financieren waarbij de looptijd aansluit bij de levensduur is het gebruik van een sale and lease back constructie. Hierbij verkoopt uw onderneming de materiele vaste activa aan een externe financier, om deze vervolgens terug te leasen van deze partij. De voornaamste reden om gebruik te maken van een sale and leaseback constructie is dat het geïnvesteerde kapitaal wordt vrijgemaakt.

Daarnaast kan men gebruik maken van vendor leasing. Dit is een op leasing gebaseerde financieringstechniek, waarbij leveranciers via een leasemaatschappij hun bedrijfsmiddelen aanbieden tegen periodieke betalingen (lease). Het voordeel hiervan is dat de betaling van de totale investering in het bedrijfsmiddel gespreid wordt over de looptijd van het leasecontract.

Overnameadviseur
Fusie- en overnameadviseur

Bedrijfsfinanciering

Innovatiekrediet

Bent u als ondernemer op zoek naar de financiering  van zogenaamde ontwikkelingsprojecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Omdat deze innovatieve ontwikkelingsprojecten doorgaans gepaard gaan met hoge kosten, kan de onderneming in enkele gevallen de financiële risico’s niet zelfstandig dragen. Om deze projecten toch te faciliteren ondersteunt de overheid ondernemers met het zogenaamde innovatiekrediet. Dit risicodragend krediet is bestemd voor ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie, maar met nog grote (technische) risico’s. Met behulp van het innovatiekrediet kan een ondernemer het project financieren, zonder dat het de financiële risico’s volledig draagt. Want in het geval dat het project om technische redenen onverhoopt niet mocht slagen dan hoeft het innovatiekrediet niet terugbetaald te worden.

Bedrijfsfinanciering

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wij kunnen u bijstaan bij het vinden van de optimale financieringsoplossing om de voorgenomen investeringen en innovaties te realiseren. Onze diensten betreffen onder meer ondersteuning bij het vinden van een passende financier, het opstellen van een financieringsaanvraag en ondernemingsplan en begeleiding tot de financieringskeuze. Door een gedegen voorbereiding kunt u zorgen dat u alle voorgenomen plannen kunt realiseren, terwijl u te allen tijde voldoende financiële ruimte overhoudt

Entree Match Plan
Hans van de Pas - Match Plan

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met drs. Hans van de Pas RV Over drs. Hans van de Pas RV