Nieuws


Van Waarde magazine nr. 15

Het Nederlands Instituut van Register Valuators (NIRV) heeft 4 december de 15e editie van Van Waarde uitgegeven. Van Waarde is een digitaal magazine met opiniërende artikelen over de huidige financiële en economische actualiteit. Het toont via concrete voorbeelden de eigen kracht en bijzondere kennis van de Register Valuators (RV's). Daarnaast biedt Van Waarde autoriteiten [...]

Lees Meer →

Hans van de Pas genomineerd ...

Match Plan partner Hans van de Pas is door de leden van het NIRV genomineerd voor F&O Business Valuator van het Jaar! Na een selectieronde zijn er uiteindelijk 9 overnameadviseurs genomineerd. De winnaar van de verkiezing wordt bekend gemaakt tijdens het Fusie & Overname Jaarcongres op 3 december in Hotel Houten. Alle genomineerden krijgen naast [...]

Lees Meer →

Match Plan klant Robot Care ...

Op 12 november jl. heeft Robot Care Systems de Herman Wijffels Innovatieprijs 2015 gewonnen in de categorie "Vitale Gemeenschappen & Zorg". Deze prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt in verschillende categorieën door de Rabobank. Een vakjury beoordeeld de inzendingen op innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus en rentabiliteit. De winnaars ontvangen een bedrag van [...]

Lees Meer →

Dennis Hageman nieuwe junior consultant ...

Dennis Hageman is sinds september jl. bij Match Plan Corporate Finance in dienst getreden. Dennis heeft in 2013 zijn masteropleiding Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Voorafgaand aan deze opleiding heeft Dennis de bachelor studie, International Business and Management, eveneens in Groningen voltooid. Gedurende zijn studie heeft hij een semester in Zweden (Jönköping) gestudeerd. [...]

Lees Meer →

Van Waarde magazine nr. 14

Het Nederlands Instituut van Register Valuators (NIRV) heeft 15 september, de 14e editie van Van waarde uitgegeven. Van Waarde is een digitaal magazine met opiniërende artikelen over de huidige financiële en economische actualiteit. Het toont via concrete voorbeelden de eigen kracht en bijzondere kennis van de Register Valuators (RV’s). Daarnaast biedt Van Waarde autoriteiten uit [...]

Lees Meer →

Vernieuwd NIRV stimuleert onderzoek ondernemingswaardering

De fusie tussen het NIRV en het SWBO is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de beroepsorganisatie van Register Valuators. Er wordt gewerkt aan aansluiting bij de internationale organisatie van waardeerders (IVSC) en jaarlijks wordt een onderzoeksbedrag beschikbaar gesteld om onderzoek op het gebied van ondernemingswaardering te stimuleren. Het nieuwe logo van [...]

Lees Meer →

Laura Emmens heeft haar Master ...

Naast haar werkzaamheden bij Match Plan heeft Laura de opleiding Finance & Investments aan de Rotterdam School of Management gevolgd. Eind juni heeft ze deze masteropleiding succesvol afgerond met een 8 voor haar scriptie. Voor haar afstudeerscriptie heeft Laura onderzoek gedaan naar de motieven van Nederlandse crowdlenders, onderstaand is het onderzoek kort samengevat. Voor [...]

Lees Meer →

Discounted Cash Flow methode (DCF)

De Discounted Cash Flow (DCF) – methode behoort theoretisch gezien tot de meest professionele en gedetailleerde waarderingsmethodieken. Echter, deze waarderingsmethode roept eveneens de nodige discussies op, omdat de verwachte prognose als uitgangspunt wordt gehanteerd. Deze methode werkt niet met nettoresultaten, maar met kasstromen of cash flows. De waarde wordt zodoende bepaald op basis van [...]

Lees Meer →

Proces bedrijfsovername

Hieronder staat het proces van het overnemen van een bedrijf nader toegelicht. De aard van de overname van een bedrijf (aandelen of activa, inclusief of exclusief onroerend goed) en de complexiteit van de benodigde financiering en onderhandelingen bepalen in belangrijke mate de inhoud en het tijdspad van het proces. Van groot belang in een [...]

Lees Meer →

Van Waarde magazine nr. 13

Het Nederlands Instituut van Register Valuators (NIRV) heeft 9 juni, de 13e editie van Van waarde uitgegeven. Van Waarde is een digitaal magazine met opiniërende artikelen over de huidige financiële en economische actualiteit. Het toont via concrete voorbeelden de eigen kracht en bijzondere kennis van de Register Valuators (RV’s). Daarnaast biedt Van Waarde autoriteiten uit [...]

Lees Meer →