Waarom zou u gebruik moeten maken van een Register Valuator voor uw waardering?

logo_nirvEen Register Valuator is een financieel specialist met een gedegen vakkennis en expertise op het gebied van business valuation, ofwel waardebepaling. Waardebepalingen spelen een grote rol bij de overdracht van een onderneming. Bij de verkoop van een bedrijf kan niet zomaar worden uitgegaan van een branche specifieke vuistregel. Immers welke omzet is dan leidend, die van vorig of komend jaar. Tevens zegt dit niets over winstgevendheid van een onderneming. Tenslotte zegt dit ook niets over het risicoprofiel van een onderneming, denk hierbij aan de afhankelijkheid van één specifieke klant, leverancier of medewerker.

Uitgangspunt voor Register Valuators is om de waarde van een bedrijf te bepalen op basis van de toekomstige verdiencapaciteiten en ondernemingsrisico’s. Register Valuators kijken niet met de zogeheten ‘controle ogen’, maar analyseren de totale situatie door een bedrijfseconomische bril. Zij werken onafhankelijk en richten zich op de verschillende processen binnen de organisatie. Een Register Valuator kan eveneens optreden als vertegenwoordiger van een cliënt bij onder meer vermogensbestanddelen, schadeclaims, geschillen tussen aandeelhouders, impairment vraagstukken en validatie op goodwill.

De Register Valuators binnen Match Plan

Binnen het team van Match Plan hebben meerdere personen succesvol de postdoctorale opleiding Business Valuation aan de Rotterdam School of Management afgerond. Drs. Hans van de Pas RV en Drs. Erik Smidt RV zijn sinds 2005 beëdigd als Register Valuator. De Register Valuators binnen Match Plan beschikken over alle capaciteiten om onder meer waarderingen op het gebied van koop en/of verkoop van ondernemingen, merkwaarderingen, waardering bij geschillen en economische schadeberekeningen, op een onafhankelijke en deskundige manier uit te voeren. Speerpunten hierbij zijn kwaliteit, betrokkenheid, transparantie en snelheid.

De basis van Business Valuation

In 1995 is aan de Rotterdam School of Management (RSM), die gelieerd is aan de Erasmus Universiteit, een speciale postdoctorale studie Business Valuation van start gegaan. Deze diende als basis om als Register Valuator beëdigd te kunnen worden. De Business Valuation opleiding aan de RSM is een intensieve, Nederlandstalige opleiding van 14 maanden, waarin de benodigde kennis verkregen wordt om als onafhankelijke deskundige waarderingen uit te kunnen voeren. Inmiddels is de beroepsgroep erkend en volwassen en met circa 250 specialisten een belangrijke actor in Business Valuation. Zij vormt de Nederlandse equivalent van de reeds bestaande beroepsgroepen in de UK en USA, die al decennia lang actief zijn. Tevens bestaat sinds 2003 het Nederlands Instituut voor Register Valuators (het NIRV), een beroepsvereniging met tuchtcollege voor Business Valuation.

De waarde van een bedrijf

Niet de boekwaarde, maar de economische waarde vormt het uitgangspunt bij de waardering door een Register Valuator. Het waarderingsmodel dat wordt gehanteerd is gebaseerd op de netto geldstromen en de samenhangende ondernemersrisico’s. Omdat dit meer is dan simpel de rekensom maken, is een goede kennis van de onderneming nodig, maar ook van de markt waarin het bedrijf actief is. Een Register Valuator kan op basis van de verwachte cashflow, SWOT-analyse (de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen), analyse van marktrisico’s en het risicoprofiel van de onderneming de waarde berekenen.

Onderhandelen tot een akkoord

Het uitgangspunt van een Register Valuator is het inschatten van risico’s en kansen van bedrijven en het omgaan met vooruitzichten. Zij richten zich dus niet alleen op het controleren, zoals veel accountants doen. Allereerst wordt de waarde van een bedrijf bepaald en vervolgens begint het spel van onderhandelen. De andere partij er bewust van maken dat een bepaalde prijs overeenkomt met de waarde. Kortom, ervoor zorgen dat de betreffende partij overtuigd raakt en de prijs gaat betalen. Voor deze expertise bent u bij Match Plan aan het juiste adres.

Bent u overtuigd van onze expertise en wilt u graag alvast een vrijblijvend advies ontvangen omtrent een waardebepaling voor uw bedrijf?

Deel met uw netwerk

6 reacties

Geef een reactie