Kenniscentrum Recreatie draagt erfgoed over

Na 53 jaar sluit Kenniscentrum Recreatie definitief haar deuren. Dit als gevolg van de eerder aangekondigde subsidiestop door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De kennis en ervaring van Kenniscentrum Recreatie is zorgvuldig in de sector geborgd.

Begin dit jaar besloot het ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie de subsidie stop te zetten waar Kenniscentrum Recreatie grotendeels van afhankelijk was. Directie en Raad van Toezicht hebben na dit besluit intensief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het centrum te laten voortbestaan. Helaas bleek dit geen realistische optie; een faillissement zou onafwendbaar zijn. Op dat moment is besloten het kenniscentrum op te heffen. Dankzij dit besluit had KCR de tijd om de ‘erfenis’ onder te brengen bij partners uit de sector en bood het medewerkers tijd en ruimte om zich, onder begeleiding, voor te bereiden op een nieuwe toekomst.

Kennis, expertise en producten geborgd

In 53 jaar heeft het kenniscentrum veel expertise, methodieken en producten ontwikkeld en een groot netwerk opgebouwd. Na het besluit tot opheffing, afgelopen mei, is deze erfenis aangeboden aan mogelijke overnamepartners. Dat zij deze erfenis op waarde schatten, blijkt uit de overnamecontracten die zijn gesloten met Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd, het Mullier Instituut en STIRR. ‘Op die manier zorgen we ervoor dat alles wat de afgelopen decennia is opgebouwd, niet verloren gaat,’ aldus directeur Deidre Jakobs.

Officiële afsluiting

Op 23 november neemt het Kenniscentrum Recreatie op gepaste wijze afscheid. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komen de partners en relaties samen om terug te blikken op wat er is bereikt de afgelopen jaren, en om de toekomst in te luiden. De overnamepartners stellen zich voor en de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme wordt feestelijk gelanceerd.

Mulier Instituut

Het Mulier Instituut neemt vanaf 23 november de modellen Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM), zwemwatermodel, sportmodel, Monitor Vrije Tijd en Toerisme, digitale geografische informatiesysteem (BORIS) en het sportief, recreatieve deel van de bibliotheek over. Het Mulier Instituut is gevestigd in Utrecht en verricht fundamenteel en toegepast sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. Voor meer informatie, zie www.mulierinstituut.nl.

STIRR

Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR) neemt vanaf 23 november de regie-, kennis- en innovatierol van Kenniscentrum Recreatie over. Dat betekent dat STIRR het project Toekomstagenda Vrije en Toerisme coördineert en de gehele uitvoering van Kennisprogramma regionale beeldverhalen en Innovatieprogramma recreatie en ruimte voor haar rekening neemt. STIRR fungeert als aanjager van initiatieven op het snijvlak van recreatie en ruimte. Voor meer informatie zie www.recreatieenruimte.nl.

Kenniscentrum Recreatie

Kenniscentrum Recreatie fungeerde als kennisplatform voor de recreatieve sector. Vanuit de wetenschap dat recreatie een basisbehoefte met een groot maatschappelijk en economisch belang is en tegelijkertijd steeds diverser en complexer wordt, leverde dit centrum de benodigde kennis en het netwerk aan overheden en marktpartijen. Na 53 jaar komt er een einde aan een organisatie die eerst als platform en belangenbehartiger en de laatste 17 jaar als kenniscentrum recreatief Nederland op de kaart zette.

De digitale bibliotheek van het Kenniscentrum is voorlopig nog te raadplegen viawww.kenniscentrumrecreatie.nl.

Deel met uw netwerk

Geef een reactie