Impairment Test


Impairment Test – Purchase Price Allocation

Impairment Test & Price Purchase Allocation

Impairment Test; de waardering van uw onderneming

Met een impairment test wordt een onderzoek van een bijzondere waardevermindering bedoeld. Dit kan zijn wanneer bijvoorbeeld de marktomstandigheden zijn veranderd waardoor de waarde van uw bedrijf vermoedelijk zal zijn afgenomen

De International Financial Reporting Standards (IFRS) schrijft een jaarlijkse test voor om te controleren of bijvoorbeeld goodwill of immateriële vaste activa, waarvan de levensduur niet vast te stellen is, een bijzondere waardevermindering ondergaan hebben.

Kortom, het is een test die toetst of de boekhoudkundige waarde nog altijd een getrouw beeld van de werkelijke waarde geeft. Veelal vindt de waardebepaling plaats op basis van omzetting van de te verwachten toekomstige geldstromen.

Regels RJ en IFRS

Ook binnen de regels van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) kan het noodzakelijk zijn om een impairment test uit te voeren. Zowel binnen de regels van de RJ en IFRS dient een onderneming op iedere balansdatum te beoordelen of er aanwijzingen zijn dat een actief of een samenstel aan activa aan impairment onderhevig zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, dient de rechtspersoon de realiseerbare waarde van het actief of een samenstel aan activa te schatten

Purchase Price Allocation; fair value

Bij een overname dient de overname prijs aan de verworven activa te worden toegerekend. Met andere woorden, de aankoopsom dient te worden verwerkt in de jaarrekening van de partij die de onderneming overneemt. Met behulp van een Purchase Price Allocation, ofwel PPA, dient onder meer toewijzing van de betaalde goodwill en immateriële vaste activa tot stand gebracht te worden. Uitgangspunt daarbij is dat de bezittingen (activa) en schulden (passiva) tegen reële, fair value, waarden opgenomen worden. Ook de factoren van de goodwill worden hiermee geïdentificeerd. Het kan onder andere gaan om waardetoekenning van contracten, klantrelaties en merknamen.

De kennis en expertise van Match Plan

Match Plan heeft jarenlange ervaring met impairment tests en purchase price allocation. Regelmatig voeren wij tests uit voor zowel beursgenoteerde ondernemingen als in opdracht van accountants. Als gekwalificeerde Register Valuators werken wij een volledige PPA uit. Wij creëren een goed beeld van de consequenties van een overname. Niet krijgt u inzicht in de waarde van het materieel en immaterieel actief, wij geven ook een duidelijk beeld hoe deze waarde is ontstaan. Daarnaast worden eveneens onderliggende elementen en veronderstellingen van de allocatie- en waardebepaling helder in kaart gebracht.

Referentie: Royal Reesink

Tal van organisaties hielpen wij al met verscheidene PPA-vraagstukken. Zo ook Royal Reesink, dat internationaal een van de grootste distributeurs is van componenten en machines voor de landbouw, magazijninrichting, landschapsonderhoud en grond-, weg- en waterbouw.

Royal Reesink logo

Transparante financiële effecten bij overname

De financiële effecten ten gevolge van een overname, worden door middel van een impairment test en purchase price allocation een stuk transparanter. Het is aan te raden om, vanwege de vereiste deskundigheid omtrent waardebepalingen, een erkend en onafhankelijk waardeerder in te schakelen. Match Plan combineert kennis- en expertise met kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Resultaatgericht, staan wij een ieder terzijde. Lees zeker ook de referenties over onze waardebepalingen.

Neem direct contact op voor vrijblijvend advies

Wilt u graag een vrijblijvend advies ontvangen omtrent de waardebepaling van uw organisatie? Wacht dan niet langer en neem contact op met Richard Peeters, directeur Valuation bij Match Plan. Met meer dan 10 jaar ervaring bij onder meer Ernst & Young is hij zeer bedreven op het vlak van impairment testing en het uitvoeren van PPA’s (zowel corporates als MKB). Bel Richard op +31 62 487 94 57 of verstuur een email naar richardpeeters@matchplan.nl.

Heeft u vragen? Stel ze direct en vrijblijvend.